Ongevallen

Wanneer je tijdens een training of wedstrijd een blessure opgelopen hebt kan je via de trainer een aangifteformulier meekrijgen. Dit is terug te vinden in de opbergruimte van de sporthal. Je kan het formulier ook hier ophalen.

  • Laat het geneeskundig getuigschrift (vak C) in vullen door een arts.
  • Rubriek 1 hoeft niet ingevuld te worden. Dit wordt door onze secretaris gedaan.
  • Vul alle overige rubrieken in en onderteken het document op pagina 3.
  • Bezorg het document aan onze secretaris, Regine Haspeslagh.
  • Enkele dagen later ontvangt u het dossiernummer thuis.
  • Hou alle bewijsstukken (dokter, ziekenhuis, apotheek) zorgvuldig bij en bezorg deze samen met de vergoedingsaanvraag aan de verzekering.